Magyar

Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv

A jelen adatvédelmi szabályzat a PAREXEL International által fejlesztett és karbantartott COURAGE vizsgálatok weboldalra vonatkozik. Ön felelős azért, hogy gondosan és teljes egészében elolvassa a jelen adatvédelmi szabályzatot. A jelen adatvédelmi szabályzat az általunk Önről gyűjtött információkkal, illetve azzal kapcsolatban nyújt tájékoztatást, hogy miként gondoskodunk személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezeléséről.

A PAREXEL megérti, hogy személyes adatainak védelme fontos az Ön számára. Az Önről a COURAGE vizsgálatok honlapon keresztül gyűjtött adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat és az alkalmazandó törvények, szabályok és előírások szerint tároljuk és használjuk.

Személyazonosításra alkalmas adatinak megadásával (az alábbiakban meghatározottak szerint), beleértve a személyes egészségügyi adatokat (az alábbiakban meghatározottak szerint) is, Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott adatokat a fenti célokkal és a jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban gyűjtsük és használjuk.

A „PAREXEL” alatt a PAREXEL International Corporation vállalatot, valamint a PAREXEL International Corporation által ellenőrzött vállalatokat (például a PAREXEL International Corporation leányvállalata) értjük. A PAREXEL megoszthatja az adatokat a leányvállalataival, és ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat feltételeivel összhangban kell védeni.

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

Ha weboldalunkat felmérés kitöltése nélkül használja, kizárólag a cookie-k használatán (az alábbiakban meghatározottak szerint), a webes naplókon (az alábbiakban meghatározottak szerint) vagy az IP-címen (az alábbiakban meghatározottak szerint) keresztül gyűjtünk adatokat.

SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK

A felméréseken keresztül gyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatok olyan adatok, amelyek visszavezethetők egy adott egyénre. A személyes egészségügyi információk a személyazonosításra alkalmas adatok és az ismert egészségügyi jellemzők kombinációja. Például ha Ön jelezte egy bizonyos betegség vagy egészségügyi állapot fennállását, és ez az információ összekapcsolásra kerül nevével, akkor az személyes egészségügyi információvá válik. Személyazonosításra alkalmas adatnak számít például a neve, otthoni címe, telefonszáma, e-mail-címe, társadalombiztosítási száma, születési ideje, illetve minden egyéb, ezen azonosító adatokhoz kapcsolódó információ.

A COURAGE vizsgálatok weboldal esetében csak személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtünk, beleértve a személyes egészségügyi információkat is, miután ehhez hozzájárulást kértünk Öntől.

Az Ön által megadott, személyazonosításra alkalmas adatokat és személyes egészségügyi információkat annak megállapítására fogjuk használni, hogy Ön jogosult-e vizsgálatban való részvételre. Ön felel a PAREXEL vállalat számára megadott, személyazonosításra alkalmas adatok és személyes egészségügyi információk pontosságáért. A pontatlan információk hatással lesznek arra, hogy megfelelően meg tudjuk határozni, jogosult-e részt venni a COURAGE vizsgálatokban.

Bár a COURAGE vizsgálatok weboldalt személyazonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is megtekintheti, ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy esetlegesen részt vehessen a klinikai kutatási vizsgálatokban.

COOKIE-K

A cookie-k segítségével alapvető adatokat gyűjtünk arról, hogy hogyan használja weboldalunkat. A cookie egy kis információdarab, amelyet a mi szerverünk az Ön webböngészőjének küld, amikor ellátogat a COURAGE vizsgálatok weboldalra. A COURAGE vizsgálatok weboldalra ellátogató összes számítógéphez különböző cookie-t rendel hozzá a PAREXEL. A cookie-k többféle adat tárolására képesek. A cookie-k segíthetnek a COURAGE vizsgálatok weboldal használatának elemzésében vagy éppen annak korlátozásában, hogy kiskorúak használhassák a weboldalt. Az Ön engedélye nélkül nem kapcsoljuk össze a cookie-kból származó az alapvető adatokat a személyazonosításra alkalmas adatokkal, és nem használunk cookie-kat személyes egészségügyi információk gyűjtésére vagy tárolására.

A legtöbb böngészőszoftver beállítható úgy, hogy az összes cookie-t elutasítsa. Előfordulhat azonban, hogy a COURAGE vizsgálatok weboldal egyes részei nem működnek megfelelően, ha elutasítja a cookie-kat.

IP-CÍMEK

IP-címeket is kaphatunk a weboldal normál működése során. Az IP-cím egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató bocsát az Ön rendelkezésére az internethez való hozzáféréshez. Bár megkapjuk az IP-címeket, nem használjuk fel őket személyes azonosításra, és nem tesszük közzé őket mások számára.

WEBES NAPLÓK

A PAREXEL olyan szabványos webes naplókat használ, amelyek a COURAGE vizsgálatok weboldalon tett látogatásának alapvető adatait rögzítik, mint például a látogatás dátuma és időpontja, a COURAGE vizsgálatok weboldal látogatása során megtekintett oldalai, valamint az internetszolgáltató tartományneve.

Általában nem törekszünk arra, hogy webes naplókból azonosítsunk egyéneket. Azonban a webes naplók segítségével azonosíthatunk olyan személyt, akiről azt gyanítjuk, hogy megpróbálta károsítani a COURAGE vizsgálatok weboldalt, vagy jogosulatlanul használta azt. Webes naplóinkat bűnüldöző szervekkel is megoszthatjuk, ha úgy véljük, hogy a számítógépes biztonságot vagy a kapcsolódó törvényeket megsértették. Ezen túlmenően megoszthatjuk webes naplóinkat (amelyek nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas adatokat) partnereinkkel, hogy segítsünk nekik a klinikai kutatási vizsgálatokhoz használt weboldalaik jobb megtervezésében.

GOOGLE ANALYTICS

A jelen weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google, Inc. („Google”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja, amely cookie-kat alkalmaz ahhoz, hogy segítse az internetes csapatot annak elemzésében, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt. A cookie-k által a webhely használatával kapcsolatban generált információk (beleértve az IP-címet is) továbbítása és tárolása a Google saját adatvédelmi szabályzata szerint történik:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával megtagadhatja a cookie-k használatát, de felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem minden funkcióját tudja használni a weboldalnak. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben ismertetett módon és célokból feldolgozza az Ön adatait.

ADATOK ÖSSZESÍTÉSE

Az Ön, illetve a COURAGE vizsgálatok weboldal más látogatói által biztosított adatokból „összesített adatokat” készítünk, amely egyáltalán nem tartalmaz egyedi azonosító információkat. Ezeket az összesített adatokat megosztjuk a COURAGE vizsgálatok megbízóival és/vagy tanácsadóival. Ezeket az összesített adatokat adott időközönként elemezzük, és az elemzésből megismerteket használjuk fel a COURAGE vizsgálatok weboldal továbbfejlesztéséhez. Ezeket az összesített adatokat partnereinkkel is megoszthatjuk, hogy segítsünk nekik a klinikai kutatási vizsgálatokhoz használt weboldalaik jobb megtervezésében.

GYERMEKEK

Elkötelezettek vagyunk a gyermekek személyes adatainak védelme iránt. A PAREXEL-t és egyik szolgáltatását sem úgy tervezték, illetve egyiknek sem célja, hogy vonzza a 13 éves kor alatti gyermekeket. Nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat olyan személytől, akiről bizonyítottan tudjuk, hogy még nem töltötte be a 13. életévét.

ADATBIZTONSÁG

Műszaki, fizikai és szervezeti eljárásokat tartunk fenn a személyazonosításra alkalmas adatok és a személyes egészségügyi információk védelmére a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás és/vagy véletlen elvesztés, módosítás, közzététel vagy hozzáférés ellen.

HASZNÁLAT ÉS KÖZZÉTÉTEL

Nem használjuk fel és nem tesszük közzé a COURAGE vizsgálatok weboldal felhasználóinak személyazonosításra alkalmas adatait vagy személyes egészségügyi információit a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtaktól eltérő célból. Ezen felhasználási módok esetleges változása esetén frissítjük a COURAGE vizsgálatok weboldal adatvédelmi szabályzatát. A felhasználóktól származó adatokat csak az alábbi módokon használjuk fel és tesszük közzé:

  • KOMMUNIKÁCIÓ A VIZSGÁLATRA VALÓ BEUTALÁST ÉS/VAGY ELŐMINŐSÍTÉST ILLETŐEN
    A PAREXEL személyazonosításra alkalmas adatokat használ a klinikai vizsgálóhelyen a COURAGE vizsgálatok előminősítésével kapcsolatos ellenőrzéshez.
  • ADATOK MEGOSZTÁSA A VIZSGÁLÓHELYEKKEL
    Továbbíthatunk személyazonosításra alkalmas adatokat és személyes egészségügyi információkat az adott klinikai kutatási vizsgálatot végző COURAGE vizsgálóhelyek számára.
  • ÜGYNÖKÖK ÉS SZOLGÁLTATÓK
    Esetenként más cégeket és magánszemélyeket alkalmazunk, hogy a nevünkben feladatokat lássanak el, és nekik szükségük lehet a személyes adatokhoz való hozzáférésre a feladatok elvégzéséhez.

ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

Előfordulhat, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat és személyes egészségügyi információkat kell közzétennünk, hogy eleget tegyünk egy törvénynek, előírásnak, házkutatási végzésnek, idézésnek vagy bírósági végzésnek. Abban az esetben, ha jogilag arra kényszerülünk, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat vagy személyes egészségügyi információkat kell közzétennünk harmadik félnek, megpróbáljuk értesíteni Önt, kivéve akkor, ha ezzel megsértjük a törvényt vagy a bírósági határozatot. A közzétételek törvényes jogaink védelmére, a COURAGE vizsgálatok weboldal biztonságának vagy integritásának megóvására, a felelősségre vonással szembeni óvintézkedések megtételére, illetve a testi épséget feltehetően fenyegető vészhelyzetek esetén is megfelelők lehetnek Ilyen típusú közzétételek valószínűleg nem fordulnak elő, de szeretnénk felhívni a figyelmet erre az eshetőségre is.

HIVATKOZÁSOK MÁS WEBOLDALAKRA

A COURAGE vizsgálatok weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Erről a weboldal továbbítási nyelvét tartalmazó felugró ablakon keresztül fogjuk tájékoztatni Önt. Ne feledje, amikor más felek által működtetett weboldalakra lép át (akár a weboldalunkon található hivatkozásokon keresztül, akár más módon), mi nem irányíthatjuk, hogy mi történik azon a weboldalon. Mindig ellenőrizze a meglátogatott weboldal adatvédelmi szabályzatát annak érdekében, hogy biztosan tudja, az adott weboldal üzemeltetője hogyan gyűjt Önről adatokat, és az adott weboldal üzemeltetője hogyan használja ezeket az adatokat.

INTERNETES ADATÁTVITELRE VONATKOZÓ VESZÉLYEK

Elismerjük, hogy semmilyen internetes adatátvitel sem 100%-ban biztonságos vagy hibamentes. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az Ön által használt számítógép megfelelően védve legyen a rosszindulatú szoftverek, trójai programok, számítógépes vírusok és féregprogramok ellen. A számítógépen végzett megfelelő biztonsági intézkedések hiányában fennáll annak a veszélye, hogy az Ön által megadott adatokhoz illetéktelen harmadik felek hozzáférnek. Hasonlóképpen, annak ellenére, hogy a PAREXEL mindent megtesz személyazonosításra alkalmas adatainak és személyes egészségügyi információinak védelme érdekben, mindig fennáll annak a veszélye, hogy egy illetéktelen harmadik félnek sikerül megkerülnie biztonsági rendszerünket vagy elfognia az interneten keresztül küldött adatokat.

ÉRTESÍTÉS MÓDOSÍTÁSRÓL

Az adatvédelmi törvények és előírások folyamatos fejlődése miatt szükség lehet az adatvédelmi szabályzat előzetes értesítés nélküli felülvizsgálatára vagy frissítésére. Az oldal alján található „utoljára frissítve” felirat alapján ellenőrizheti, hogy utolsó látogatása óta átdolgozásra került-e a jelen adatvédelmi szabályzat. Weboldalunk használatával Ön elfogadja az átdolgozott adatvédelmi szabályzat feltételeit, ezért rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a feltételekkel. Nyomtasson ki, mentsen el és őrizzen meg egy példányt az adatvédelmi szabályzatból (és bármely átdolgozott változatból).

HOZZÁFÉRÉSI JOGOK

A PAREXEL ésszerű hozzáférést biztosít az általunk Önről tárolt személyazonosításra alkalmas adatokhoz és személyes egészségügyi információkhoz. Bármilyen jogi követelménynek megfelelően ésszerű lehetőséget biztosítunk a helytelen adatok kijavítására, módosítására vagy törlésére. Ehhez lépjen kapcsolatba az adatvédelmi felelőssel az alábbiakban ismertetett módon.

A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK ÉS SZEMÉLYES EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK MEGŐRZÉSE

A személyazonosításra alkalmas adatokat és a személyes egészségügyi információkat csak addig őrizzük meg, amíg ezt az alkalmazandó törvény(ek) megköveteli(k), vagy amíg szükségesek az adott cél(ok)hoz, amely(ek)hez feldolgozásra kerültek. Törlésre kerülnek a személyazonosításra alkalmas adatok és személyes egészségügyi információk, ha azokra már nincs szükség, illetve minden esetben, amikor az alkalmazandó törvény által meghatározott maximális tárolási időtartam letelik.

ADATVÉDELMI FELELŐS KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI: A jelen adatvédelmi szabályzattal vagy a gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket a következő címre kell benyújtani:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
United States of America
sarah.breithaupt@parexel.com

A JOGOK FENNTARTÁSA:
A PAREXEL fenntartja a jogot, hogy törvényi előírásra vagy a kormányzati hatóságok megfelelő jogosultsággal rendelkező adatközlési kérelmére megossza az egyén adatait.

Részt vehetek benne?

Annak megállapítása céljából, hogy Ön alkalmas-e arra, hogy részt vegyen a COURAGE vizsgálatban, meg fogjuk hívni egy vizsgálati központba, ahol orvosi vizsgálatokon és értékeléseken vesz részt. Amennyiben alkalmasnak bizonyul, meg fogjuk kérni arra, hogy további vizsgálatok céljából még 10 alkalommal térjen vissza a vizsgálati központba. Meg fogják kérni arra, hogy 26 héten keresztül minden nap vegye be a vizsgálati készítményét, illetve placebóját.