Lietuvos

Privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma COURAGE tyrimo interneto svetainei, kurią sukūrė ir palaiko „PAREXEL International“. Jūs esate atsakingas už tai, kad atidžiai perskaitytumėte visą privatumo politikos informaciją. Šioje privatumo politikoje apibrėžiama informacija, kurią mes rinksime apie Jus, ir apibūdinama, kaip užtikrinsime Jūsų asmeninės informacijos saugumą bei konfidencialumą.

„PAREXEL“ supranta Jūsų privatumo svarbą. Informacija, kurią mes rinksime apie Jus, pasinaudodami COURAGE tyrimo interneto svetaine, bus saugoma ir naudojama, laikantis šios privatumo politikos ir galiojančių įstatymų, taisyklių bei reglamento.

Pateikdami mums savo asmenį identifikuojančią informaciją (kaip apibūdinama toliau), įskaitant informaciją apie asmens sveikatą (kaip apibūdinama toliau), Jūs sutinkate, kad pirmiau nurodytais tikslais ir laikantis šios privatumo politikos būtų renkama ir naudojama bet kuri Jūsų pateikta informacija.

Nuoroda „PAREXEL“ reiškia korporaciją „PAREXEL International“, įskaitant visas bendroves, kurias valdo korporacija „PAREXEL International“ (pavyzdžiui, „PAREXEL International“ filialus). „PAREXEL“ gali keistis informacija su savo filialais, bet tokia informacija turi būti apsaugota, laikantis šios privatumo politikos sąlygų.

INFORMACIJA, KURIĄ RINKSIME

Jeigu Jūs naudositės mūsų interneto svetaine, bet nedalyvausite apklausoje, vienintelė informacija, kurią rinksime, bus slapukai (kaip apibūdinama toliau) arba tinklaraščiai (kaip apibūdinama toliau), arba IP adresas (kaip apibūdinama toliau).

ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTI INFORMACIJA

Asmenį identifikuojanti informacija, kuri bus renkama taikant apklausą, yra informacija, pagal kurią galima atsekti asmenį. Informacija apie asmens sveikatą yra Jūsų asmenį identifikuojanti informacija, susieta su žinomais sveikatos duomenimis. Pavyzdžiui, jeigu Jūs nurodysite, kad sergate tam tikra liga arba kad Jums yra tam tikra būklė, kai ši informacija bus susieta su Jūsų vardu bei pavarde, tai taps informacija apie asmens sveikatą. Asmenį identifikuojančios informacijos pavyzdžiai yra Jūsų vardas bei pavardė, namų adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, socialinio draudimo numeris, gimimo data ir bet kokia kita informacija, susijusi su šia identifikavimo informacija.

COURAGE tyrimo tinklalapyje rinksime asmenį identifikuojančią informaciją, įskaitant informaciją apie asmens sveikatą, tik paprašę Jūsų sutikimo.

Asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą, kurią Jūs pateiksite, naudosime įvertinti, ar Jūs tinkate dalyvauti tyrime. Jūs esate atsakingas už asmenį identifikuojančios informacijos ir informacijos apie asmens sveikatą, kurią Jūs pateiksite „PAREXEL“, tikslumo užtikrinimą. Netiksli informacija paveiks mūsų galimybes tinkamai įvertinti, ar Jūs galėsite dalyvauti COURAGE tyrime.

Nors kai kuriuos COURAGE tyrimo interneto svetainės duomenis galėsite peržiūrėti ir nepateikę asmenį identifikuojančios informacijos, šios informacijos Jūsų paprašys, kad galėtų apsvarstyti Jūsų dalyvavimą klinikiniame moksliniame tyrime.

SLAPUKAI

Naudodami slapukus, rinksime pagrindinius duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Slapukas yra nedidelė informacijos dalis, kurią mūsų serveris siųs Jūsų interneto naršyklei, kai Jūs apsilankysite COURAGE tyrimo interneto svetainėje. Kiekvienam kompiuteriui, kurį naudojant apsilankoma COURAGE tyrimo interneto svetainėje, „PAREXEL“ priskiria skirtingą slapuką. Naudojant slapukus, galima saugoti daugybės tipų duomenis. Slapukai gali būti naudojami, kad padėtų mums analizuoti naudojimąsi COURAGE tyrimo interneto svetaine arba siekiant apriboti nepilnamečių naudojimąsi šia svetaine. Be Jūsų sutikimo mes nesusiesime pagrindinių slapukų duomenų su asmenį identifikuojančia informacija ir slapukų nenaudosime informacijai apie Jūsų sveikatą rinkti ar saugoti.

Daugumą naršyklių galima nustatyti taip, kad atsisakytumėte visų slapukų. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad Jums atsisakius slapukų kai kurie COURAGE tyrimo interneto svetainės skyriai gali tinkamai neveikti.

IP ADRESAI

Įprastai naudodami savo interneto svetainę, galime gauti ir IP adresus. IP adresas yra numeris, kurį Jums yra priskyręs interneto paslaugų teikėjas, kad galėtumėte naudotis internetu. Nors ir gausime IP adresus, jų nenaudosime Jums asmeniškai identifikuoti ir neatskleisime jų kitiems.

TINKLARAŠČIAI

„PAREXEL“ naudoja standartinius tinklaraščius, kuriuose užrašomi pagrindiniai Jūsų apsilankymo COURAGE tyrimo interneto svetainėje duomenys, tokie kaip apsilankymo data bei laikas, COURAGE tyrimo interneto svetainės puslapiai, kuriuos peržiūrėjote apsilankydami, ir Jūsų interneto paslaugų teikėjo domeno pavadinimas.

Paprastai nesiekiame identifikuoti asmenų pagal tinklaraščius. Vis dėlto galime panaudoti tinklaraščius, kad nustatytume asmenį, kurį įtariame bandžius sugadinti COURAGE tyrimo interneto svetainę arba ją naudoti neleistinu būdu. Mes galime pateikti savo tinklaraščius teisėsaugos institucijoms, jei manome, kad buvo pažeisti kompiuterių saugumo arba su tuo susiję įstatymai. Be to, galime pateikti savo tinklaraščius (kuriuose nėra jokios asmenį identifikuojančios informacijos) savo partneriams, kad padėtume jiems pagerinti interneto svetainių, skirtų klinikiniams moksliniams tyrimams, sukūrimą.

„GOOGLE“ ANALIZĖ

Šioje interneto svetainėje taikoma „Google“ analizė – „Google Inc.“ („Google“) teikiama interneto analizės paslauga, kurioje naudojami slapukai, siekiant padėti komandai analizuoti, kaip vartotojai naudojasi interneto svetaine. Slapukų suteikta informacija apie Jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant IP adresą) bus perduodama „Google“ ir ten saugoma, laikantis šios kompanijos privatumo politikos:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Jūs galite atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkę atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad taip padarę galbūt nebegalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia interneto svetaine, sutinkate, kad „Google“ apdorotų Jūsų informaciją pirmiau aprašytu būdu ir apibūdintais tikslais.

SUVESTINIAI DUOMENYS

Mes apibendrinsime Jūsų ir kitų COURAGE tyrimo interneto svetainės lankytojų suteiktą informaciją, kad gautume suvestinius duomenis, kuriuose nebus jokios unikalios identifikavimo informacijos. Šiuos suvestinius duomenis pateiksime COURAGE tyrimo užsakovui ir (arba) jo konsultantams. Mes periodiškai analizuosime šiuos suvestinius duomenis ir tai, ką sužinosime, panaudosime COURAGE tyrimo interneto svetainei pagerinti. Be to, šiuos suvestinius duomenis galėsime pateikti savo partneriams, kad padėtume jiems pagerinti interneto svetainių, skirtų klinikiniams moksliniams tyrimams, sukūrimą.

VAIKAI

Mes esame įsipareigoję saugoti vaikų privatumą. Nei „PAREXEL“, nei šios kompanijos paslaugų teikėjai nėra numatę ir neketina įtraukti į savo veiklą jaunesnių kaip 13 metų vaikų. Mes nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jokio asmens, apie kurį tikrai žinome, kad jis jaunesnis kaip 13 metų.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Mes laikomės techninių, fizinių bei organizacinių procedūrų, kad apsaugotume asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą nuo neleistino arba neteisėto duomenų panaudojimo ir (arba) atsitiktinio duomenų praradimo, pakeitimo, atskleidimo arba prieigos.

NAUDOJIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Mes nenaudosime ir neatskleisime COURAGE tyrimo interneto svetainės vartotojų asmenis identifikuojančios informacijos arba informacijos apie asmens sveikatą jokiu kitokiu tikslu, nei aprašyta šioje privatumo politikoje. Jei bet kuriuo metu tai pasikeis, COURAGE tyrimo interneto svetainėje atnaujinsime privatumo politiką. Mes naudosime ir atskleisime iš vartotojų gautus duomenis tik toliau išvardytais būdais.

  • BENDRAVIMAS, SUSIJĘS SU KREIPIMUSI DĖL TYRIMO IR (ARBA) IŠANKSTINE ATRANKA
    „PAREXEL“ naudos asmenį identifikuojančią informaciją, kad stebėtų, kaip klinikinio tyrimo centras vykdo išankstinę Jūsų atranką COURAGE tyrimui.
  • INFORMACIJOS PATEIKIMAS TYRIMO CENTRAMS
    Mes galime persiųsti asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą į COURAGE tyrimo centrą, kuris vykdo bendro intereso klinikinį mokslinį tyrimą.
  • AGENTAI IR PASLAUGŲ TEIKĖJAI
    Kartais samdome kitas kompanijas ir asmenis, kurie mūsų vardu atlieka tam tikras funkcijas. Jiems gali prireikti peržiūrėti Jūsų asmeninę informaciją, kad atliktų pavestas funkcijas.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mūsų gali paprašyti atskleisti asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą, laikantis įstatymų ar reglamento arba pateikus kratos orderį, šaukimą į teismą arba teismo nutartį. Tuo atveju, jei būsime teisiškai priversti atskleisti asmenį identifikuojančią informaciją arba informaciją apie asmens sveikatą trečiajai šaliai, stengsimės Jums pranešti, nebent tai pažeistų įstatymus ar teismo nutartį. Be to, atskleisti informaciją gali būti tikslinga, siekiant apsaugoti mūsų teises, COURAGE tyrimo interneto svetainės saugumą ar vientisumą, imantis atsargumo priemonių dėl civilinės atsakomybės arba kritinių situacijų atvejais, jei manoma, kad yra pavojus fiziniam saugumui. Šių tipų informacijos atskleidimas mažai tikėtinas, tačiau norime Jus informuoti, kad tai įmanoma.

NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES

COURAGE tyrimo interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. Jus apie tai informuosime ekrane iškylančiu langu, kuriame bus nurodyta interneto svetainės peradresavimo kalba. Kai pasinaudoję ar nepasinaudoję nuorodomis mūsų interneto svetainėje lankysitės kitų kompanijų administruojamose interneto svetainėse, nepamirškite, kad mes nekontroliuojame, kas šiose svetainėse atsitinka. Jūs visada turėtumėte patikrinti svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote, kaip tos svetainės operatorius rinks Jūsų informaciją ir ką su šia informacija darys.

PERDAVIMO INTERNETU RIZIKA

Mes pripažįstame, kad nė vienas perdavimas internetu nėra 100 proc. saugus ar be klaidų. Jūs esate atsakingas už tai, kad užtikrintumėte, jog Jūsų naudojamas kompiuteris būtų tinkamai apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos, Trojos arklių, kompiuterių virusų ir kirminų programų. Netaikant tinkamų kompiuterio saugumo priemonių, yra rizika, kad informacija, kurią pateiksite, bus atskleista neįgaliotoms trečiosioms šalims. Be to, nepaisant „Parexel“ pastangų apsaugoti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą, visada yra tam tikra rizika, kad neįgaliota trečioji šalis gali rasti būdų, kaip apeiti mūsų saugumo sistemas arba perimti Jūsų informaciją, perduodamą internetu.

PRANEŠIMAS APIE PASIKEITIMĄ

Kadangi privatumo įstatymai ir reglamentai nuolat keičiasi, gali prireikti neįspėjus peržiūrėti ar atnaujinti mūsų privatumo politiką. Spragtelėję „paskutinio atnaujinimo“ ženklą šio puslapio apačioje, galite sužinoti, ar po Jūsų paskutinio apsilankymo ši privatumo politika buvo pakeista. Naudodamasis mūsų interneto svetaine, Jūs sutinkate su peržiūrėtos privatumo politikos sąlygomis, todėl turėtumėte nuolat peržiūrėti šią politiką, kad užsitikrintumėte, jog esate susipažinęs su jos sąlygomis. Atsispausdinkite, išsaugokite ir pasilikite privatumo politikos (ir kiekvienos naujos jos redakcijos) kopiją savo reikmėms.

PRIEIGOS TEISĖS

„PAREXEL“ suteiks Jums tinkamą prieigą prie mūsų saugomos Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos ir Jūsų informacijos apie asmens sveikatą. Atsižvelgiant į visus teisės aktų reikalavimus, Jums bus pagrįstai suteikta galimybė ištaisyti, pakeisti ar ištrinti informaciją, kuri yra netiksli. Tai galėsite padaryti, susisiekę su kontaktiniais asmenimis, į kuriuos galite kreiptis privatumo klausimais, kaip išdėstyta toliau.

ASMENĮ IDENTIFIKUOJANČIOS INFORMACIJOS IR INFORMACIJOS APIE ASMENS SVEIKATĄ IŠSAUGOJIMAS

Asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą saugosime tik tol, kol privalome tai daryti pagal galiojantį (-ius) įstatymą (-us) arba kiek reikia tikslui (-ams), dėl kurio (-ių) jos yra apdorojamos, pasiekti. Mes ištrinsime asmenį identifikuojančią informaciją ir informaciją apie asmens sveikatą, kai jų nebereikės, ir bet kuriuo atveju, kai pasibaigs maksimalus jų saugojimo laikas, numatytas pagal galiojančius įstatymus.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA KREIPIANTIS PRIVATUMO KLAUSIMAIS Klausimus ar pastabas dėl privatumo politikos arba mūsų veiklos reikia pateikti:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
Jungtinės Amerikos Valstijos
sarah.breithaupt@parexel.com

TEISINĖS IŠLYGOS:
„PAREXEL“ pasilieka teisę pateikti asmens informaciją, kaip reikalaujama pagal įstatymus arba valdžios institucijų tinkamai įgaliotus prašymus.

Ar galiu dalyvauti?

Siekiant nustatyti, ar galite tikti dalyvauti tyrime COURAGE, būsite pakviesti apsilankyti tyrimų centre, kad jums būtų atlikti medicininiai tyrimai ir įvertinimai. Jei tiksite, jūsų bus paprašyta dar 10 kartų atvykti į tyrimų centrą atlikti papildomų tyrimų. Jūsų bus paprašyta 26 savaites kasdien vartoti tiriamąjį vaistą arba placebą.